×
Belastingcontrole
MaatwerkBTW staat aan uw zijde als de Belastingdienst een belastingcontrole / boekenonderzoek door de Belastingdienst. Naast de inhoud neemt het belang van het formele recht steeds meer toe. MaatwerkBTW wijst u op uw rechten en plichten tijdens het onderzoek. Daarnaast gaat MaatwerkBTW namens u in gesprek met de belastingdienst over het verloop en de uitkomsten van de controle, de fiscale interpretatie hiervan en uiteindelijk de (financiële) gevolgen. Waar mogelijk met een praktische aanpak, waar nodig een sterke verdediging.

Bezwaar- en beroepsprocedure
MaatwerkBTW heeft ruime ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures, als het niet mogelijk is om in een eerder stadium naar uw wens tot een constructieve oplossing te komen met de belastingdienst. Het voeren van een gerechtelijke procedure is een vak apart. Graag informeren wij u in een vrijblijvend gesprek over de haalbaarheid van uw mogelijke dispuut met de Belastingdienst, of onze meerwaarde in algemene zin bij het voeren van een bezwaar- en/of beroepsprocedure.

Wij hebben recent ondermeer de volgende fiscale procedures voor onze opdrachtgevers gevoerd:
  • De BTW- en overdrachtsbelastinggevolgen van de ontwikkeling van onroerend goed en de tussentijdse verkoop hiervan.
  • Toepassing medische vrijstelling externe (niet BIG-geregistreerde) medici in ziekenhuis
  • Toepassing vrijstelling bij onderaanneming c.q. uitleen van personeel in de gezondheidszorg en onderwijs

Maatwerk BTW

/